Sa Isang Salita: 'Katiyakan' ni Msgr. Noel
24 September 2022
 
May dalawang bagay na di pwedeng iwasan ng tao: ang pagtanda at ang kamatayan. Kahit ito'y siguradong mangyayari, ayaw natin itong pag-usapan.

Nang ipahayag ni Hesus sa mga alagad, “Tandaan ninyo itong sasabihin ko: ipagkakanulo ang Anak ng Tao," hindi ito maunawaan ng mga alagad. Iniwasan nilang pag-usapan. Mas nangibabaw sa kanila ang takot at pangamba kaysa sa pananalig.

Sa ating pagharap sa paghihirap at kamatayan, ang Diyos ay ating katiyakan. Ayon sa aklat ng mga Awit: "Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan, kanino ako matatakot. Ang Diyos ang tanggulan ng aking lakas, kanino ako masisindak." Lahat ay magbabago at mapaparam, subalit ang pag-ibig Niya ang mangingibabaw.

Ito ang dahilan kung bakit nagawang ipahayag ng unang Pilipinong Santo, na si San Lorenzo Ruiz ang mga katagang ito: "Sanlibo man ang aking buhay, handa kong ialay sa Panginoon."

*Sabado sa Ikadalawampu't Limang Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN