Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Tuesday of Fifth Week of Easter (White) -- 09 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 14, 19-28 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, may mga Judiong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay... READ MORE
Monday of the Fifth Week of Easter (White) -- 08 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 14, 5-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Judio, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol... READ MORE
Fifth Sunday of Easter (White) -- 07 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 6, 1-7 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nil... READ MORE
Wednesday of the Third Week of Easter (White) -- 26 April 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 8, 1b-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Nagsimula nang araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa Simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat... READ MORE
Feast of Saint Mark, evangelist (Red) -- 25 April 2023
 
UNANG PAGBASA 1 Pedro 5, 5b-14 Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa’t-isa, ayon sa nasusulat. “Kinamumuhian ng Diyos... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 11 to 15 of total 596.
 
Monday of the Seventh Week in Ordinary Time -- 24 February 2020
 
First Reading JAMES 3:13-18 13Who is wise and understanding among you? By his good life let him show his works in the meekness of wisdom. 14But if you have bitter jealousy and selfish ambition in ... READ MORE
Tuesday of the Fifth Week in Ordinary Time (Green) -- 07 February 2023
 
UNANG PAGBASA Genesis 1, 20 – 2, 4a Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng ... READ MORE
First Sunday of Lent (Violet) -- 26 February 2023
 
UNANG PAGBASA Genesis 2, 7-9; 3, 1-7 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang hal... READ MORE
Solemnity of the Ascension of the Lord (White) Catholic Communication’s Sunday -- 21 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 1-11 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Mahal na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggan... READ MORE
Thursday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. John I, Pope and Martyr (Red) -- 18 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 1-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong tag... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN