Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 24 July 2021 -- While it is true that change is the only permanent thing in this world, not everything can change. The parabolic "weeds" cannot become "wheat" in time. Man, however, can always change. God sees man's capacity to repent and change. That is the reason ... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Touchstone' ni Msgr. Noel 24 July 2021 -- Noong una, gumagamit ang tao ng bato (haspe) upang kilatisin kung alin sa mga metal ang lantay o huwad na ginto. 'Touchstone' ang tawag dito. Kay Hesus, may isa lang mahalagang 'touchstone' sa huling araw para kilatisin kung sino ang peke at at kun... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 23 July 2021
 
Explanation defies obscurity. Against all possible misunderstanding or wrong interpretations, the Parable of the Sower was explained by Jesus himself. In every human endeavor to understand, whether in... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 22 July 2021
 
Dry your tears in order to see clearly. Mary Magdalene was crying when the Risen Lord appeared to her. She failed to recognize him and thought he was the gardener. If we allow the tears of loneliness ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 21 July 2021
 
Patience matters most. The Parable of the Sower demonstrates, among other things, the utmost patience of God. He sows the seeds but not every seed falls on good soil and not ever seed yields harvest.... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 20 July 2021
 
I have been in this new parish for exactly one month and I have known already quite a good number of new brothers and sisters. This is a new spiritual family made strong by the Eucharist and the Word ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 19 July 2021
 
If all preachings and exhortations are put to life, we must have been transformed by now. The people of Nineveh repented at the preaching of Jonah but those who heard the preaching of Jesus did not. I... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 496.
 
Sa Isang Salita: 'Ingay' ni Msgr. Noel -- 23 July 2021
 
Ingay Kakaunti ang taong marunong makinig sa ating panahon. Sa dami ng distraksyon, halos wala nang panahong manahimik. Maingay ang mundo. Higit na nakabibingi ang ingay na likha ng paghahangad ... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Sinugo' ni Msgr. Noel -- 22 July 2021
 
Sinugo Bagama't walang nakasaksi ng pagbangon ni Kristo mula sa kamatayan, maraming "post-easter apparitions" o mga pagpapakita ni Hesus matapos na siya ay muling mabuhay. Isa rito si Maria Magdal... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Kapamilya' ni Msgr. Noel -- 20 July 2021
 
Higit pa sa relasyon ng dugo ang pagiging tunay na disipulo ni Hesus. "Ang tumutupad ng aking salita ang aking ina at mga kapatid," paalaala Niya sa kanyang mga alagad. Ang tunay na kapamilya ni Hes... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Ordinaryo' ni Msgr. Noel -- 19 July 2021
 
Likas sa tao ang hanapin ang Diyos sa mga kagila-gilalas at kahanga-hanga. Dinarayo ng marami ang umano'y mga lugar ng milagro. Di natin pinapansin ang mga bagay na karaniwan. Iskandalo (o 'kati... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pangilin' ni Msgr. Noel -- 18 July 2021
 
"Huwag ninyong sambahin ang trabaho," paalaala ni Cardinal Tagle sa kanyang homiliya. Bahagi ng kabanalan, aniya, ay ang pahinga. Habang tayo ay nagpapahinga, binibigyan din natin ang daigdig ng pan... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 451.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN