Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 04 July 2020 -- The "new normal" is a "new wine poured into new wineskins." We cannot and should not go back to the old ways. Our world has dramatically changed. Our lives have been altered. We cannot say, "kagaya na rin ng dati" because the truth is "iba na ang si... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Bagong Sisidlan' ni Msgr. Noel 04 July 2020 -- Isang bagong pananaw ang hatid ng pagdatal ni Hesus sa ating gitna. Naabot ng tao ang bagong ugnayan sa Diyos. Ganap na nahayag ang dangal at layunin ng ating pag-iral sa pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos. Wala nang dahilan para bumalik tayo sa ... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 03 July 2020
 
If we are terrified by this seemingly unending quarantine, then we have no peace in our hearts. In today's gospel that actually focuses on Thomas, the apostles who were locked down were afraid of the ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 02 July 2020
 
A pandemic warning that sounds like a joke - Be patient or be a patient? Reflecting on today's gospel, I ask: Are you carried by the stretcher or you carry it yourself? That paralytic must have rejoi... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 01 July 2020
 
Anything that is sugarcoated is deceiving. Apparently, the people were concerned about Jesus. In reality, they wanted to preserve their livelihood. Remember, they lost a swineherd because Jesus ordere... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 30 June 2020
 
During his extraordinary Urbi et Orbi last March 27, Pope Francis reflected on today's gospel. He emphasized that Jesus truly cares for us. It is indeed a grave mistake to think that Jesus doesn't car... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 29 June 2020
 
Strong foundation! That is what the name "Petrus" signifies. In French, there is an interesting play of words. "Pierre" (name of the person- Peter) is considered "pierre" which means "rock." Having pr... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 114.
 
Sa Isang Salita: 'Pananalig' ni Msgr. Noel -- 03 July 2020
 
Higit na kilala si Sto. Tomas sa pagdududa kaysa sa pananalig. Wika niya, "hindi ako maniniwala hangga't di ko nakikita ang mga butas sa Kanyang mga kamay..." Ang hindi nababatid ng marami, si Toma... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Paralisis' ni Msgr. Noel -- 02 July 2020
 
Mahirap ang katatayuan ng maysakit na paralisis. Dahil hindi makakilos at makapagtrabaho, pakiramdam niya ay isa siyang inutil at walang silbi. Sa ebanghelyo, dobleng himala ang naganap nang pagali... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Halaga' ni Msgr. Noel -- 01 July 2020
 
Dangal o yaman? Buhay o kabuhayan? Halaga ng tao o halaga ng pera? Sa lipunang nahubog sa makamundong pananaw, marami ang nahuhulog sa tukso ng yaman at materyal na bagay. Ipinagpapalit ang pagpa... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Bangka' ni Msgr. Noel -- 30 June 2020
 
Sabi sa isang awit na pinasikat ng 'The Dawn:' "Ating liliparin/ may harang mang sibat/ ating tatawirin daluyong ng dagat/ pagkat kasama mo ako/ iisang bangka tayo." Inihahalintulad ng ebanghe... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Marupok' ni Msgr. Noel -- 29 June 2020
 
Higit na kilala si Pedro sa kanyang kahinaan kaysa kanyang kagalingan. Pero hindi ito naging hadlang para piliin siya ng Diyos bilang kauna-unahang punong-lingkod ng Simbahan. Ganito ang pamamaraan ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 113.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN