Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 19 May 2021 -- A person who is guarded and protected will not be lost. Such privilege was accorded by Jesus to his followers. He saw to it that they would not get lost. It is a consolation that we are constantly protected by God from the snares of the devil. He gua... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Modelo' ni Msgr. Noel 19 May 2021 -- Ang mundo ay uhaw sa mga modelong dapat pamarisan. Ang bukambibig ng mga millennials, "how to be you po?" Likas sa atin ang maghanap ng huwaran ng buhay na ganap. Sa mas malawak na pananaw, kailangan ng ating lipunan ay larawan ng tunay na k... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 18 May 2021
 
Each time I hear the song "Glory due His name," I am brought to celestial joys. It is not only because it reminds me of my ordination to the priesthood but because it is a constant call to give God hi... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 17 May 2021
 
Do you feel alone and abandoned? Learn from Jesus. When He says "I am not alone," he recognizes the presence of the Father. The same assurance should strengthen us. When we feel alone, we should not b... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 16 May 2021
 
16 May: NEWS may come from the N-orth, E-ast, W-est and S-outh... from all over the world. Most of them are bad, discouraging and threatening. They weigh us down. But the news spoken of in today's lit... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 15 May 2021
 
If you read these words "All prayers are heard," perhaps you will react and disagree. You will recall the times your prayer requests were not granted. Jesus says again, in today's gospel, "ask and you... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 14 May 2021
 
The choice is God's. Nothing is ever going to change that. If you ask me why some seminarians, albeit good, do not make it to the priesthood (and conversely, why do deficient ones get ordained?), I wi... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 430.
 
Sa Isang Salita: 'Langit' ni Msgr. Noel -- 18 May 2021
 
"Exegesis" ang tawag sa paraan ng pagpapaliwanag sa mga teksto ng biblia. Mula ito sa salitang Griego na 'exgsato,' na ang kahulugan ay "magbunyag." Kailangan ang 'exegesis' upang di magkamali ang... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Kasalo' ni Msgr. Noel -- 17 May 2021
 
Maraming tao ang takot mag-isa. Ang ilan'y namamanglaw kapag walang kasama. Iisa ang sinasabi ng mga nakakapasyal sa mga monasteryo: "parang ang lungkot dito... Nakakainip kayang manirahan dito!" ... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Wagi' ni Msgr. Noel -- 16 May 2021
 
Bakit tayo nagbubunyi kapag may mga pinoy na nagwawagi sa mga paligsahan sa ibang bansa, gaya ng America's Got Talent, The Voice, o kaya ay mga pinay na kasali sa Miss Universe? Sagot: dahil ang ta... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pangalan' ni Msgr. Noel -- 15 May 2021
 
"Nomen est omen," ayon sa isang kasabihan sa wikang Latin. A name is a sign. Ang pangalan ay hindi lamang parang isang tarheta na nakakabit sa isang tao. Kaakibat nito ang pagkakakilanlan, karakter... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Apostol' ni Msgr. Noel -- 14 May 2021
 
Ibang klase ang paghirang ni Hesus kay San Matias upang makahalili ni Judas Iscariote sa Labindalawa. Hindi siya tinawag sa tabi ng lawa ng Galilea, gaya nina Pedro at Andres. Hindi siya pinagpakita... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 389.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN