Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 22 April 2024 -- Noong ordenang pari si Fr. Levi Burgos ay sinabi ni Obispo Profugo, "Priest: property of God. Devil: not allowed." Hindi lamang pari, lahat ng mga Cristiano ay pag-aari ng Diyos at walang karapatang umagaw ang Diyablo. Wika ni Jesus sa ebanghelyo, "h... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Trabaho' ni Msgr. Noel 22 April 2024 -- Sabi ni Fr. Dionisio Miranda, may tatlong antas ng pagtingin sa ating gawain: 1) Hanapbuhay (job) - ang pangunahing layunin ng trabaho ay para makatanggap ng sahod at kumita ng salapi; 2) Gawain (profession) - sa pagsunod sa tawag ng tungkulin, ... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 21 April 2024
 
Maaari bang sabihing "mabuti" ang isang tao kung hindi naman mabuti ang kanyang gawain? Syempre HINDI. Sa ebanghelyo, ang "mabuti" na sa Griego ay "kalos" ay tumutukoy sa mabuting gawa. Mabuti ang gin... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 20 April 2024
 
To whom shall we go? We can always own the words of Peter. When Jesus asked, "Do you also want to leave?," Peter responded with such firmness of resolve [It's ironic that later he disowned the Lord th... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 19 April 2024
 
Sana lahat ng nagkokomunyon ay bumabait. Bakit naman hindi? Sinabi ni Jesus sa ebanghelyo ngayon na ang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay nananahan sa kanya. Kung kaugnay at kapi... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 18 April 2024
 
It is not as simple as this: You take communion and you will enjoy eternal life. Even if Jesus promised us that whoever eats the Bread will live forever, it is not automatic that communion brings us t... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 17 April 2024
 
Iniisip kong sa Matematika ng Diyos ay walang pagbabawas o "subtraction." Ani Jesus sa ebanghelyo, "Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin." Sabi pa niya, iiwan ang 99 na ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1453.
 
Sa Isang Salita: 'Pastol' ni Msgr. Noel -- 21 April 2024
 
Ipinagdiriwang natin ang Good Shepherd Sunday ngayong Ikaapat na Linggo ng Pagkabuhay. Sa iba't ibang bahagi ng ebanghelyo hinggil sa Mabuting Pastol, inilalarawan ang katangian ng tunay at tapat na ... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Magpasya' ni Msgr. Noel -- 20 April 2024
 
Kailan tayo huling nagpasya para kay Hesus? Kailan natin tahasang pinili ang liwanag at ang daan ng katwiran. Matapos marinig ng ilang mga tagasunod ang turo ni Hesus, sinabi nila: "Mabigat na pan... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Tinapay' ni Msgr. Noel -- 19 April 2024
 
Sabi ng isang teologo, ang tinapay ay higit na nagiging tinapay kapag ito ay ibinahagi. Ibig sabihin, nagkakaroon ng ibayong kahulugan ang tinapay kapag ito ay pinagsaluhan. Bawat salu-salo ay sagis... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pagkain' ni Msgr. Noel -- 18 April 2024
 
Ang gutom ay simbolo ng malalim na paghahangad ng ating espiritu. Mahirap ang walang makain, pero mas mahirap ang buhay na salat sa kahulugan. Kaya sinabi ni Hesus, "hindi lamang sa tinapay ang tao ... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Food Matters' ni Msgr. Noel -- 16 April 2024
 
Ito ang pamagat ng isang public page sa Facebook. Nasasaad dito ang winika ni Hippocrates, 'Let thy food be thy medicine.' Ang pagkain ay gamot o lunas. Tamang pagkain lang ang katapat ng bawat sak... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1358.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN