Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 18 May 2022 -- Pruning is painful but fruitful. When a branch is pruned, it goes through a painful death but soon it sprouts and blossoms to subsequently bear fruits. That's discipleship. That's Christian life. God, the gospel says, prunes us to bear more fruits. W... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Sukatan' ni Msgr. Noel 18 May 2022 -- Malimit nating sinusukat ang tagumpay ng isang tao sa dami ng kanyang nagawa at narating. 'Big time' ang turing ng daigdig sa mga taong nakaaangat sa buhay. Iba ang pamantayan ng Diyos. Katapatan at hindi tagumpay ang ating panawagan, ayon kay S... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 17 May 2022
 
Are you a lover of food or a good chef? Are you a lover of plants or a gardener? The gospel asks you, "Are you a lover of peace or its giver?" "Shalom" or "peace" is Jesus' gift to his disciples and t... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 16 May 2022
 
Love and obedience are intertwined. Jesus himself said, "Whoever observes my commandments is the one who loves me." Love of God impels us to obey his precepts and ordinances. We can only say that we l... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 15 May 2022
 
Love is the benchmark of being a Christian. Jesus unequivocally declared it, "This is how all will know that you are my disciples: If you have love for one another." If things do not come out the way... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 14 May 2022
 
Today is the last day of the Lipa seminarians' retreat which I am facilitating. The theme of "God's choice" vis-a-vis man's unworthiness reverberates again. The candidates for the priesthood, on bende... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Hinirang' ni Msgr. Noel -- 14 May 2022
 
Ibang klase ang paghirang ni Hesus kay San Matias upang makahalili ni Judas Iscariote sa Labindalawa. Hindi siya tinawag sa tabi ng lawa ng Galilea, gaya nina Pedro at Andres. Hindi siya pinagpakita... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 782.
 
Sa Isang Salita: 'Payapa' ni Msgr. Noel -- 17 May 2022
 
Paano ba ang maging payapa? Kapag walang alitan o kaguluhan? Kapag walang problema o digmaan? Noong kapanahunan ni Kristo, ipinatupad ng Emperador ang 'Pax Romana' sa buo niyang nasasakupan sa p... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pagsunod' ni Msgr. Noel -- 16 May 2022
 
Maganda ang samahan ng mag-asawa kung sila ay "nagsusunuran." Madali nga namang sumunod kapag may pagmamahal. Ang puso - di tulad ng isip - ay marunong makinig. May lengguahe ang puso na tanging ang... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Abito' ni Msgr. Noel -- 15 May 2022
 
Sabi ng mga matatanda, madaling makilala ng mga tao ang mga pari noon: laging may suot na 'abito.' Ang salitang abito (habito) ay galing sa salitang Latin na habitus, isang bagay na laging taglay o l... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Hiling' ni Msgr. Noel -- 14 May 2022
 
"Anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa aking ngalan ay ipagkakaloob sa inyo." Ito ang pangako ni Hesus: may katiyakan at maaari nating panghawakan. Si Hesus, ang Salitang Naging Tao ang pangunahing ... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Bahay' ni Msgr. Noel -- 13 May 2022
 
Iba talaga ang pakiramdam kapag nasa sariling bahay; masaya, payapa at panatag ang kalooban. Nagagawa natin ang ating gusto nang may laya. Sabi nga, "home is where your heart is." Mahirap mapalayo ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 702.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN