Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 06 March 2021 -- The Filipino words "natauhan" and "nagsisisi" are two different concepts. Even in Greek "eis heauton elthon" is not synonymous with "metanoeo." Yes, "coming back to his senses" does not mean "feels sorry." The prodigal son was not repentant about his... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Uhaw' ni Msgr. Noel 06 March 2021 -- Higit na mahirap ang mauhaw kaysa magutom. Sa karanasan ng isang survivor na nalibing nang buhay sa gumuhong Hyatt Hotel sa Baguio noong dekada '90, labing-isang araw siyang nakatagal sa ilalim ng guho kahit walang pagkain. Subalit nabuhay siya dah... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 05 March 2021
 
It is saddening if we have to give back what has been entrusted to us. Today's parable narrates how the owner takes back the squandered vineyard to be leased to other tenants who would produce harves... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 04 March 2021
 
Why choose less when you can have more? Why did Lazarus wait only for the scraps when Dives could have offered a whole bread? The parable touches our core when we realize that many poor people are lik... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 03 March 2021
 
Irony of all ironies! Going up is, in fact, coming down. Jesus said "We are going up to Jerusalem" and at the same time confirmed that he will "be condemned to death." The upward movement becomes a do... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 02 March 2021
 
A saint once said, "Preach and, if necessary, use words." It goes without saying that preaching becomes more effective through actions than through words. In today's gospel, Jesus kind of denounced t... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 01 March 2021
 
Time and again I share my own experience of God's Providence. When I give, He gives me gifts that are overflowing. Sometimes, his grace precedes my intended act of giving. I haven't given yet but I al... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 358.
 
Sa Isang Salita: 'Katiwala' ni Msgr. Noel -- 05 March 2021
 
Who are we? Whose are we? Isang ilusyon ng tao na akuing pansarili ang hindi niya pag-aari. Malimit ganito umasta ang tao. Walang pakundangan sa mga biyaya na ipinahiram lang sa kanya ng Maykapal... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Selfie' ni Msgr. Noel -- 04 March 2021
 
Dalawang uri ng kamatayan ang inilalarawan sa istorya ng Mayaman at ng pulubing si Lazaro. Samantalang namamatay si Lazaro sa gutom, "namamatay" din ang Mayaman sa kasakiman. Mas malagim na trahedya... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Short-cut' ni Msgr. Noel -- 03 March 2021
 
Mahirap ang daan tungo sa tagumpay. Sa lipunang namihasa sa 'instant' at 'easy money,' nawawalan na ng halaga ang dangal at sakripisyo. 'Short cut' ang pinipili ng marami. Ito ang ugat ng maramin... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Yabang' ni Msgr. Noel -- 02 March 2021
 
Sa isang sinulat ni F. Sionil José, tinukoy niya ang isa sa di magandang aspeto ng ating kultura: "We are great show-offs.... yabang  that is what we are, and all that money expended on status symbol... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Emoticon' ni Msgr. Noel -- 01 March 2021
 
Sa lenguahe ng social media, ito ay pinagsamang 'emotion' at 'icon.' Sa virtual world, pwede kang magpahayag ng damdamin sa pamamagitan ng 'icon'. Sa isang pindot lang, maaari ka nang mag-emote kahi... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 316.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN