Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 01 December 2021 -- When people thank me for prayers offered with a joyful news of petitions granted, I always say "God be praised!" In today's gospel that presents a tapestry of Jesus' miraculous deeds, the crowds glorified God. Aware that only God answers prayers and ... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Sagana' ni Msgr. Noel 01 December 2021 -- Kapag ang Diyos ang nagbigay, kaylanman ay hindi ito magkukulang. Ang kanyang biyaya ay laging "siksik, liglig at umaapaw." Ganito ang tanda ng pagdating ng Mesias. Kakamtan ng ng lahat ang hinahangad ng kanilang puso. Sa pagpaparami ng Tinapa... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 30 November 2021
 
Discipleship requires promptness or immediacy. When the Lord calls, we have to respond at once. The first apostles including Andrew [whose feast we celebrate today] immediately followed Jesus. We trus... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 29 November 2021
 
The greatest healer comes to those who are infirmed. When Jesus knew about the sickness of the centurion's servant, he said, "I will come and cure him." In fact, the sick was healed from a distance. W... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 28 November 2021
 
If we kneel before God, we can stand up before anyone else. The first Sunday of Advent focuses on the Lucan theme of prayer. "Be vigilant at all times and pray..." While the apocalyptic language sound... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 27 November 2021
 
St. Paul has a beautiful reminder, "The night is far spent. The day draws near. Let us cast off deeds of darkness and put on the armor of light. Let us live honorably as in the daylight, not in carous... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 25 November 2021
 
"Pray, hope and don't worry." These words of St. Padre Pio aptly dispose the readers of today's gospel. The terrifying events and the apocalyptic signs evoke fear. Instead of focusing on the tribulati... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 620.
 
Sa Isang Salita: 'Pagtalikod' ni Msgr. Noel -- 30 November 2021
 
Sa lahat ng larangan ng buhay, ang pagbabago ay nagsisimula sa isip. Sabi ng scientist na si Thomas Kuhn: "almost every significant breakthrough in the field of scientific endeavor is first a break w... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Bendisyon' ni Msgr. Noel -- 29 November 2021
 
"Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako." Makapangyarihan ang salita. Ang salita any kapangyarihan. 'Word is power.' May kakayahan itong buuin o sirain ang ating pagkatao. Ang bendisyon a... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Adbiyento' ni Msgr. Noel -- 28 November 2021
 
Happy New Year! Unang Linggo na ng Adbiyento. Ito ang unang araw sa Bagong Taon sa Taon Liturhiko ng Simbahan. Ang kahulugan ng salitang 'Adbiyento' (mula sa katagang Griego, 'parousia'; at sa La... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Abalรก' ni Msgr. Noel -- 27 November 2021
 
Mahirap ang laging abala. Nakakaligtaan ang tunay na mahalaga. Nawawalan ng panahon para magdasal at magnilay. Sa harap ng maraming gawain at intindihin sa buhay na ito, lumalampas ang mga pagkak... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Dayuhan' ni Msgr. Noel -- 25 November 2021
 
Isang tukso ang ituring na permanente ang buhay sa lupa. Ang totoo, tayo ay mga dayuhan at nakikiraan lamang sa mundong ito. Maglalaho at lilipas ang ating pansamantalang tirahan. Hindi dapat paali... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 568.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN