Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 25 November 2020 -- Do I rely on my purely human capacity? My answer is NO. I have never preached without invoking Divine help. I firmly believe in the words of Jesus, "I myself shall give you a wisdom in speaking." I studied Theology and have been teaching Theological ... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Kusing' ni Msgr. Noel 23 November 2020 -- "Huwag mahihiyang magbigay!" Anumang munting handog, kahit na mumurahin at hamak, basta nagmula sa pusong tapat, nagiging dakila at marapat. Ito ang pamantayan ng Diyos. Hindi niya sinusukat ang dami o laki ng kaloob. Sa kanya, ang mahalaga ay ... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 24 November 2020
 
Those who play darts wish they could hit the point. If they don't, they would simply exclaim "Sala!" The Greek "hamartia" for "sin" means "missing the mark or missing the point," hence, "kasalanan" wh... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 23 November 2020
 
One could be rich with a magic stone that offered everything. Lo and behold, the owner simply gave it away. People wondered. The recipient himself returned and asked the man, "What made you decide to ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 22 November 2020
 
I inherited "house and lot." I am happy but not completely. Why? There is one thing more I long to inherit -- the heavenly kingdom spoken of by the Judge in today's gospel: "Inherit the kingdom prepar... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 21 November 2020
 
The apocryphal writing 'Protoevangelium of James' records that "Mary was presented in the Temple at the age of 12 to live there in seclusion while learning the Law and beginning to serve God with her ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 20 November 2020
 
It saddens us to know that in one famous city, a church was demolished and its former location became a red light district. Any place of worship should not be transformed into a venue of immorality. T... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 258.
 
Sa Isang Salita: 'Touchstone' ni Msgr. Noel -- 22 November 2020
 
Noong una, gumagamit ang tao ng bato (haspe) upang kilatisin kung alin sa mga metal ang lantay o huwad na ginto. Touchstone ang tawag dito. Kay Hesus, may isa lang mahalagang 'touchstone' para kilat... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Lapastangan' ni Msgr. Noel -- 20 November 2020
 
Kamakailan, sinabi ni Papa Francisco na kailangang i-update ang katesismo ng Simbahan upang ipaliwanag ang kasalanan laban sa kalikasan. Sagrado ang buong sangnilikha. Ito ay salamin ng karunungan n... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pagtangis' ni Msgr. Noel -- 19 November 2020
 
May isang Simbahan sa Holy Land na ang tawag ay "Dominus Flevit," (ang kahulugan ay "Ang Panginoon ay tumangis"). May dalawang pagkakataon lamang ipinakita sa ebanghelyo na si Hesus ay umiyak. Ang u... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Sayang' ni Msgr. Noel -- 18 November 2020
 
Sayang Malapit na ang Kapistahan ng Kristong Hari. Ito ang huling Linggo sa taon ng Simbahan. Ipinapaalaala nito na sa huling araw ng ating buhay, tayo ay magsusulit sa Diyos. Paano natin ginu... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Paningin' ni Msgr. Noel -- 16 November 2020
 
Hindi kailangan ang mata upang makita ang tunay na mahalaga. Kung minsan pa nga, ang mga may kumpletong paningin ang hindi makakita sa katwiran at katotohanan. "Blindness is an unfortunate handica... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 224.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN