Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 02 February 2023 -- Tama si Obispo Fulton Sheen, "Si Maria ang nagsilang sa Kordero ng Diyos pero ang Mahal na Birhen ay walang maialay na kordero nang ang batang si Jesus ay dalhin niya sa templo." Ang dala niya'y "mag-asawang batu-bato/ dalawang inakay na kalapati." D... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Bigay' ni Msgr. Noel 02 February 2023 -- Apatnapung araw na agad ang nakalipas simula ng nagdaang Pasko. Ngayon, Pebrero 2, ang Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus sa Templo. Sa tradisyon ng mga Judio, ang mga panganay na anak ay nakatalaga sa Diyos kaya dapat tubusin sila ng mga magulang s... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 01 February 2023
 
Hindi himala ang lumilikha ng pananampalataya. Sa halip, pananampalataya ang gumagawa ng himala. Maliwanag ito sa ebanghelyo ngayon. Walang pananampalataya ang mga kababayan ni Hesus kaya hindi siya n... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 31 January 2023
 
Magkaiba naman ang lasa ng tinapay at ng palaman. "Sandwich technique" ang tawag sa ebanghelyo ngayon. Sa kwento ng anak na dalagita ni Jairo ay ipinalaman ang kwento ng babaeng 12 nang dinudugo. Dala... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 30 January 2023
 
Bahagi ng buhay ang pagpili. Sa pagpili ay mayroong isasantabi. Sa ebanghelyo ngayon ay may pagpili ang mga tao. Nakakalungkot dahil ang pinili nila ay kanilang kabuhayan at naisantabi si Jesus. Nang ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 29 January 2023
 
Sinu-sino ba ang mapapalad? 'Yong maraming pera? 'Yong may magandang asawa? 'Yong matalino? 'Yong nakapag-abroad? Pwede pero higit pa riyan ang kapalarang itinuturo ni Jesus. Sa ebanghelyo ngayon ay ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 28 January 2023
 
"Tigil...Tumahimik ka." Nakatutuwang mabatid na ang salitang Griego na ginagamit sa pagpapalayas sa masamang espiritu ay siya ring ginamit sa pagpalatigil ng unos. Talagang may kontrol si Jesus sa kas... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1033.
 
Sa Isang Salita: 'Nakapagpapabagabag' ni Msgr. Noel -- 01 February 2023
 
Hindi madaling makinig at maniwala ang mga taong nasanay sa gawi at kalakaran ng mundo. Ang kanilang pang-unawa ay umaayon lang sa nais nilang pakinggan. Walang puwang sa pagbabago ang kanilang puso... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Magic' ni Msgr. Noel -- 31 January 2023
 
Ang himala ay hindi isang uri ng 'magic.' Bagamat ang 'magic' ay tunay na kahanga-hanga at kakaiba, ang himala ay bunga ng pananalig. Kaakibat ito ng personal na ugnayan kay Hesus. Sa pagnanais n... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Rehab' ni Msgr. Noel -- 30 January 2023
 
Bawat tao ay mahalaga sa Diyos. Walang buhay na 'patapon' sa kanyang paningin. Kahit na ang mga taong itinuturing na basura ng lipunan ay may lugar sa kanyang puso. Ipinakita ito ni Hesus sa taon... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Palad' ni Msgr. Noel -- 29 January 2023
 
Naniniwala ka ba sa guhit ng palad? May ilang tao na umaasa sa magandang kapalaran, dahil umano'y nakaguhit na ito sa kanilang palad. Sa sermon ni Hesus tungkol sa mga punong kabanalan, nagtakda si... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Krisis' ni Msgr. Noel -- 28 January 2023
 
Halos sunud-sunod na mga kalamidad ang dumalaw sa ating bansa ng mga nagdaang taon - bagyo, lindol at pandemya. Nababahala at natatakot ang lahat. Sa panahon ng krisis, kanino tayo kumakapit? Sa b... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 961.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN