Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 12 August 2022 -- Both marriage and celibacy are noble. Today's gospel focuses on the indissolubility of marriage and the special call to embrace celibacy for the sake of the kingdom. Whether one is called to marry or live a celibate life, there is always an invitatio... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Tapat' ni Msgr. Noel 12 August 2022 -- Tanong: Sino ba ang unang nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan - lalaki o babae? Ang sagot: hindi lalaki, kundi ang "buong" tao. Ayon sa aklat ng Genesis, bago pa likhain ng Diyos ang babae, si Eba ay "bahagi" pa ni Adan. Sa unang nilikhang... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 11 August 2022
 
As the Lord has done, so, we must do. This formula has a wide application. Today's gospel is one concrete example. The servant forgiven by his master must equally forgive his fellow servant. What else... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 10 August 2022
 
Blood flows and overflows to give life. It's like the grain that dies to bear much fruits. St. Lawrence willingly embraced death in order to offer life for all especially the poor whom he loved so muc... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 09 August 2022
 
How do we make God happy? Very simple: Let us not get lost. Today's gospel describes the immense joy of the shepherd upon finding the lost sheep. It is not an exaggeration to say that the shepherd lea... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 08 August 2022
 
It's exciting to talk about good fortune. It is disheartening to speak of misfortune. But Jesus calmly talked about his impending suffering and death. We, Christians, must be ready to die and talk abo... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 07 August 2022
 
What is your treasure? It doesn't have to be money. It is where you put your heart into, says the gospel. If our treasure is our power, we will do everything to be powerful. Some consider beauty their... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 866.
 
Sa Isang Salita: 'Polusyon' ni Msgr. Noel -- 11 August 2022
 
Ang galit at poot ay mga basura ng puso. Hindi ito dapat sinasarili at kinikimkim sa ating kalooban. Ang mga naipong sama ng loob sa kapwa ay nagiging polusyon sa ating espiritu. Nagagawa nitong ag... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Martir' ni Msgr. Noel -- 10 August 2022
 
Batas ng kalikasan na kailangang may mamatay para ang iba ay mabuhay. Batas ng kasaysayan na may magbuwis ng buhay para ang bayan ay magising at ipaglaban ang kalayaan. Batas ng ating pagkatao na pu... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Ilusyon' ni Msgr. Noel -- 09 August 2022
 
Karaniwan sa tao ang manghawakan sa kanyang sariling galing at lakas. "If it is to be, it is up to me." Ito ang pamantayan ng makabagong mundo. Tinitingala at itinuturing na dakila ang mga yumaman a... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Iskandalo' ni Msgr. Noel -- 08 August 2022
 
Dapat tambalan ng pag-ibig ang katotohanan. "The dictates of conscience must be guided by prudence." Hindi lahat ng tama ay dapat gawin; kailangan ding isaalang-alang ang kabutihan ng iba, lalo na... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Katiwala' ni Msgr. Noel -- 07 August 2022
 
Anong tinataglay natin ngayon na tayo talaga ang may-ari? Di ba lahat ay pahiram lang. Sinuman tayo o anumang mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos. Wala tayong madadala sa hukay. Tayo’y katiwala lama... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 788.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN