Diocese of Lucena
 
 
Daily Reflections ♥ Araw-araw na Pagninilay
 
Thought for the Day
 
Mga Pagninilay Ngayon
 
 
Share the Thought by Msgr. Andro 23 September 2023 -- Wika ni Sta. Teresa ng Calcutta, "Ang ating layunin ay hindi ang maghanap ng tagumpay kundi ang maging tapat kahit sa gitna ng pagkabigo." Ang magsasaka sa talinhaga sa ebanghelyo ay nabigo sa ilang pagkakataon. May mga binhing nasayang at hindi naka... READ MORE
 
 
 
 
Sa Isang Salita: 'Ugat' ni Msgr. Noel 23 September 2023 -- "Rootless generation." Ito ang isa sa pagsasalarawan ni Henri Nouwen sa mga tao sa makabagong panahon. Dahil sa kawalan ng ugat, hindi natin matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay: marami kaalaman, subalit hungkag ang puso sa kahulugan. Sa... READ MORE
 

Read More
 
Nakaraang Pagninilay
Share the Thought by Msgr. Andro -- 22 September 2023
 
Ang mga naglilingkod sa Simbahan ay hindi pababayaan. Sa ebanghelyo ay isinalaysay na may mga babaeng kasa-kasama ni Jesus at ng labindalawang apostol. Ang ari-arian nila ang itinutustos nila sa panga... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 21 September 2023
 
Kung saan tayo nadapa, doon tayo muling itatayo ng Diyos. Tinawag ni Jesus si Mateo doon mismo sa paningilan ng buwis kung saan siya "nadapa" sa hatak ng kayamanan. Sumunod naman si Mateo at doon naba... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 20 September 2023
 
"Di naman nyo ako mahal. Lagi na lang ako sinisisi. Lagi akong mali." Sagot ng ina, "Hindi totoo 'yan, anak. Nagkakamali ka." Sigaw ng anak, "Ayan, mali na naman ako." Wala ring lusutan sina Jesus at ... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 19 September 2023
 
Hindi totoong namamatay ang pag-asa. Kapag kasama si Jesus ay palaging buhay ito. Kung iisipin ay wala nang aasahan ang balo sa ebanghelyo. Namatay na ang kanyang asawa. Ngayon naman ay namatay pa rin... READ MORE
Share the Thought by Msgr. Andro -- 18 September 2023
 
Di na mabilang ang pagkakataong dinasal natin bago magkomunyon, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo..." Tulad ng kapitang Romano, kinikilala natin ang ating kaliitan sa harap ni J... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1254.
 
Sa Isang Salita: 'Galante' ni Msgr. Noel -- 22 September 2023
 
Hindi lahat ng galante ay dapat hangaan. Iba't ibang uri at antas ang pagkamapagbigay ng tao sa kapwa. May galante sa inuman, pero salat naman sa pagdamay. May galante sa barkada pero kuripot sa ka... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pagtalikod' ni Msgr. Noel -- 21 September 2023
 
Sa lahat ng larangan ng buhay, ang pagbabago ay nagsisimula sa isip. Sabi ng scientist na si Thomas Kuhn: "almost every significant breakthrough in the field of scientific endeavor is first a break w... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Pintas' ni Msgr. Noel -- 20 September 2023
 
Magkaiba ang puná at pulà. May mabuting maidudulot ang puná kung ang layunin nito ay ituwid ang pagkakamali. Sabi ni B. Häring: 'criticism as a virtue is constructive and tends towards the deepening... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Karamay' ni Msgr. Noel -- 19 September 2023
 
Ang Diyos ay hindi nagmamasid sa tao buhat sa malayo. Siya ay karamay natin sa lahat ng nagaganap sa ating buhay. Malalim ang kanyang pakikisangkot sa ating katatayuan sapagkat siya'y naging taong t... READ MORE
Sa Isang Salita: 'Kasamahan' ni Msgr. Noel -- 18 September 2023
 
Malalim pala ang kahulugan ng ipinapahayag natin tuwing Linggo: "sumasampalataya ako sa kasamahan ng mga banal..." Ibig sabihin nito, tayong bumubuo ng simbahan ay pinag-uugnay ng bigkis ng pananam... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 1172.
     
 
     
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN