Sa Isang Salita: 'Abalá' ni Msgr. Noel
27 November 2021
 
Mahirap ang laging abala. Nakakaligtaan ang tunay na mahalaga. Nawawalan ng panahon para magdasal at magnilay.

Sa harap ng maraming gawain at intindihin sa buhay na ito, lumalampas ang mga pagkakataon para danasin ang mga sandali ng biyaya.

Ang labis na pagkagumon sa trabaho ['workaholic'] ay nakalalango. Tulad ng lasing sa alak, nawawala tayo sa sarili at nakakalimot sa tunay na layunin ng pag-iral.

Sa huling araw na ito ng taon liturhiko, muli nating tatawirin ang bungad ng bagong kabanata ng pakikibaka sa buhay. Matuto nawa tayong umangat sa kaabalahan ng ating mga gawain upang magbantay sa pagdating ng Panginoon.

Ituon natin ang ating puso at isipan sa langit na ating hantungan. Isaayos ang prioridad at unahin ang mga bagay na essensyal.

*Sabado sa Ikatatlumpu't apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN