Sa Isang Salita: 'Adbiyento' ni Msgr. Noel
28 November 2021
 
Happy New Year! Unang Linggo na ng Adbiyento. Ito ang unang araw sa Bagong Taon sa Taon Liturhiko ng Simbahan.

Ang kahulugan ng salitang 'Adbiyento' (mula sa katagang Griego, 'parousia'; at sa Latin, 'adventum') ay 'pagdating' o 'presensya.' Ito ay isang pagdiriwang na kaiba at hiwalay sa mismong panahon ng kapaskuhan (na magsisimula pa sa takipsilim ng Disyembre 24.)

Ginugunita natin sa panahong ito ang tatlong anyo ng pagdating ng Diyos sa ating piling:
? in history (sa kasaysayan, sa pagsilang ni Hesus)
? in glory (sa ikalawang pagdating Niya sa katapusan ng panahon)

Sa pagitan ng dalawang pagdating, may isa pang anyo ng pagdating na makakubli at natatago:
? in mystery (sa pagdating Niya araw araw sa mga sakramento at sa ating buhay)

"Christians are an Advent people." Maging andam at mapagbantay tayo. Masasalubong lang natin si Hesus sa huling araw kung kinakatagpo natin Siya - ngayon at dito - sa bawat araw ng ating buhay.

Matuto tayong bumasa sa mga tanda ng panahon. Huwag nating antayin ang huling paghuhukom. Nagaganap ito araw-araw.

Baka abutin tayong hindi handa!

*Unang Linggo ng Adbiyento

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN