Sa Isang Salita: 'Bendisyon' ni Msgr. Noel
29 November 2021
 
"Sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako." Makapangyarihan ang salita. Ang salita any kapangyarihan. 'Word is power.' May kakayahan itong buuin o sirain ang ating pagkatao.

Ang bendisyon ay 'mabuting salita' (o bene + dictio; good word). Tayo ay nababasbasan ng mabuting salita. Ang nagpapa-bless ay dapat makinig sa dasal ng nagbabasbas para magkabisa ito sa kanyang buhay. Kapag sumisimba, tayo ay pinagpapala sa Salitang ating naririnig. May kapangyarihan itong magpabago ng buhay.

Buo ang pananalig ng senturyon sa ebanghelyo: gagaling ang kanyang alipin sa isang salita lang ni Hesus. Sa lengguahe ng mga sundalo, ang utos ng mga opisyal ('word of command') ay mabisa at walang pasubaling nagaganap.

Ganito rin tayo kay Kristo. Sa kanyang Salita, mabubuo ang ating pagkatao. Sa pagtanggap natin sa kanya (lalo na sa komunyon), magaganap ang paggaling at paghilom.

*Lunes sa Unang Linggo ng Adbiyento

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN