Sa Isang Salita: 'Pagtalikod' ni Msgr. Noel
30 November 2021
 
Sa lahat ng larangan ng buhay, ang pagbabago ay nagsisimula sa isip. Sabi ng scientist na si Thomas Kuhn: "almost every significant breakthrough in the field of scientific endeavor is first a break with old ways of thinking." Hindi posibleng makausad sa bagong kamalayan kung patuloy na manghahawakan sa lumang kaisipan at gawi.

Nang tawagin ni Hesus sina Simon Pedro at ang kapatid niyang si Andres, radikal ang naganap na pagbabago sa kanilang buhay. Iniwan nila ang lambat (sagisag ng hanapbuhay). Iniwan din nila ang kanilang ama (sagisag ng seguridad). Niyakap nila ang bagong buhay ng pagsunod kay Kristo.

Sa ating pagtahak sa landas ng buhay-Kristiyano, kailangan ang ganap na pagtalikod sa kinamihasnang buhay. Wala tayong aasahang bagong mangyayari bukas kung ang ginagawa natin ngayon ay katulad din lang ng ginagawa natin kahapon.

The key to genuine life transformation is through the renewing of the mind (Romans 12:2).

*Nobyembre 30, Kapistahan ni San Andres Apostol

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN