Sa Isang Salita: 'Katiwala' ni Msgr. Noel
07 August 2022
 
Anong tinataglay natin ngayon na tayo talaga ang may-ari? Di ba lahat ay pahiram lang. Sinuman tayo o anumang mayroon tayo ay pag-aari ng Diyos. Wala tayong madadala sa hukay. Tayo’y katiwala lamang.

Ilang paalaala ng ebanghelyo (4Ps) ng buhay-katiwala:

*Pag-aari : Ang Diyos lamang ang may-ari at pinagmulan ng lahat ng hawak natin.

*Pananagutan : Tungkulin nating pagyamanin at gamitin sa tama ang mga kaloob. Panánagutan natin ito sa Diyos. Magsusulit tayo sa kanya kung paano natin nilinang ang pagpapalang ating tinanggap.

*Proporsyon : Ang pinagkalooban nang marami ay hihingan nang marami. Higit ang responsibilidad ng taong maraming tinanggap kaysa sa mga taong di gaanong pinalad sa buhay.

*Pagpapala : ang mabuting gawa ay may katapat na pagpapala. Lumalago ang pagkatao at dangal ng tao sa paggawa niya ng kabutihan. 'Our work is our reward.'

Tayo kaya'y naging mabuting katiwala?

Ani Papa Francisco: ang pagsira sa likas na yaman ng mundo ay isang anyo ng pagnanakaw sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang pag-aaksaya ng pera, yaman at pag-aari ay insulto sa mga salat at naghihirap.

*Ikalabing siyam na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN