Sa Isang Salita: 'Iskandalo' ni Msgr. Noel
08 August 2022
 
Dapat tambalan ng pag-ibig ang katotohanan.
"The dictates of conscience must be guided by prudence." Hindi lahat ng tama ay dapat gawin; kailangan ding isaalang-alang ang kabutihan ng iba, lalo na ng mahihina.

Ito ang ginawa ni Hesus. Nagbayad sila ni Simon ng buwis sa templo, kahit siya ay hindi sakop ng obligasyong ito. Upang hindi siya magsilbing iskandalo sa mga mahina ang pananampalataya, pinagpasyahan niyang pailalim sa batas ng tao.

Malimit nating ikatwiran, "malinis ang aking konsensya; wala akong ginagawang masama." Pero dapat din nating iangkop sa tamang lugar, pagkakataon, at sitwasyon ang ating ginagawa upang hindi ito maging dahilan ng pagkakasala ng iba.

*Lunes sa Ikalabing siyam na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN