Sa Isang Salita: 'Ilusyon' ni Msgr. Noel
09 August 2022
 
Karaniwan sa tao ang manghawakan sa kanyang sariling galing at lakas. "If it is to be, it is up to me." Ito ang pamantayan ng makabagong mundo. Tinitingala at itinuturing na dakila ang mga yumaman at sumikat dahil sa sariling pagsisikap. Dapat naman talagang pamarisan ang mga taong 'self-made.'

Pero may kulang. Hindi kumpleto ang buhay na walang Diyos. Kaakibat ng katuturan ng ating pagkatao ang ugnayan sa Lumikha. Hindi natin matutugunan sa ating ganang sarili ang malalim na paghahangad ng puso. Ani Papa Francisco, "To be human is to be more than human."

Kaya, nang tanungin si Kristo kung sino ang pinakadakila, isang bata ang ginawa niyang "visual aid." Binasag niya ang ilusyon ng kadakilaan ng mundo.

Ang bata ay sagisag ng kahinaan at kawalang-kapangyarihan; umaasa sa iba para mabuhay. Tayo ay mga "bata" sa harap ng Diyos. Kinalulugdan ng Diyos ang nanghahawakan sa kanya, at hindi lang sa sarili.

*Martes sa Ikalabing-siyam na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN