Sa Isang Salita: 'Polusyon' ni Msgr. Noel
11 August 2022
 
Ang galit at poot ay mga basura ng puso. Hindi ito dapat sinasarili at kinikimkim sa ating kalooban. Ang mga naipong sama ng loob sa kapwa ay nagiging polusyon sa ating espiritu. Nagagawa nitong agawin ang kaligayahan sa ating puso. Nagiging alipin tayo ng masamang kaisipan at paghahangad.

Sa pagpapatawad, nililinis natin ang mga dumí sa ating kaluluwa na humadlang sa ating kalayaang magmahal.

Nang sabihin ni Hesus na "hindi lamang pito, kundi pitumpung ulit pa nito" ang mga sandali na dapat tayong magpatawad sa kapwang nagkakasala sa atin, ipinapahiwatig niya na walang limitasyon ang pagpapatawad. Ang 'pito' (7) ay numero ng kaganapan. Kapag pinarami pa ito ng 'pitumpo' (70), ito ay nangangahulugan na ang pagpapatawad ay walang hangganan.

Kailangang magtapon - at hindi magtipon - ng mga basura sa ating puso. Araw-araw, dapat nating panatilihing malinis ang ating pagkatao upang ito'y maging tahanan ng Espiritu ni Hesus at hindi 'basurahan' ng sama ng loob.

*Huwebes sa Ikalabing siyam na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN