Sa Isang Salita: 'Tapat' ni Msgr. Noel
12 August 2022
 
Tanong: Sino ba ang unang nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan - lalaki o babae?

Ang sagot: hindi lalaki, kundi ang "buong" tao. Ayon sa aklat ng Genesis, bago pa likhain ng Diyos ang babae, si Eba ay "bahagi" pa ni Adan. Sa unang nilikhang tao, magkasama pa ang babae at lalaki. Ang sumasalamin sa larawan ng Diyos ay hindi lamang ang lalaki, kundi ang buong tao.

Itinuturo ng simbolikong istorya ng Paglikha sa Tao ang kaisahan ng mag-asawa sa kasal. Ang pagtutuwang ng lalaki at babae bilang mag-asawa ay pagbabalik sa orihinal na layunin ng Diyos sa paglikha ng tao. "Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa..."

"Marriage is a return to the original unity of male and female that God has designed in creation." Tumitingkad ang larawan ng Diyos sa wagas na pagmamahalan ng mag-asawa sa sakramento ng kasal.

Sa katapatan ng mag-asawa sa isa't isa, kapwa sila nagiging buhay na larawan ng Diyos, na unang nagmahal nang tapat sa ating lahat.

Isang banal na bokasyon ng mga mag-asawang Kristiyano ang maging buháy na modelo ng pagmamahal ni Kristo sa Simbahan.

*Biyernes sa Ikalabing siyam na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN