Sa Isang Salita: 'Pagtalikod' ni Msgr. Noel
21 September 2022
 
Sa lahat ng larangan ng buhay, ang pagbabago ay nagsisimula sa isip. Sabi ng scientist na si Thomas Kuhn: "almost every significant breakthrough in the field of scientific endeavor is first a break with old ways of thinking." Hindi posibleng makausad sa bagong kamalayan kung patuloy na manghahawakan sa lumang kaisipan at gawi.

Nang tawagin ni Hesus si Levi (Mateo), radikal ang naganap na pagbabago sa kanyang buhay. Iniwan niya ang paningilan ng buwis - sagisag ng lumang gawi - upang yakapin ang buhay ng pagsunod kay Kristo.

Kailangan ang ganap na pagtalikod sa kinamihasnang buhay. Wala tayong aasahang bagong mangyayari bukas kung ang ginagawa natin ngayon ay katulad din lang ng ginagawa natin kahapon.

The key to genuine life transformation is through the renewing of the mind (Romans 12:2).

*Setyembre 21, Kapistahan ni San Mateo Apostol at Ebanghelista

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN