Sa Isang Salita: 'Pagkabagabag' ni Msgr. Noel
22 September 2022
 
Hindi sa lahat ng oras panatag ang ating loob. May mga sandaling dumaranas tayo ng pagkabagabag. Bahagi ito ng karupukan ng makataong pag-iral. Paraan ito ng paghipo ng Diyos sa ating budhi. Tinatawag tayo para magpanibago.

Subalit hindi lahat ng pagkabagabag ay nagiging sandali ng biyaya. Sa ebanghelyo, lubhang nabagabag si Herodes nang mabalitaan ang mga bagay tungkol kay Hesus. Pero hindi ito nauwi sa personal na relasyon sa Kanya. Mababaw ang kanyang paghahangad: ang makita ang mga himala ni Hesus.

Huwag nating palampasin ang pagdalaw ng Diyos sa mga sandali ng pagkabagabag. Maging bukas ang puso sa pagsisisi. Ito ang pintuan sa mas malalim na kaugnayan kay Hesus.

*Huwebes sa Ikadalawampu't Limang Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN