Sa Isang Salita: 'Kawawa' ni Msgr. Noel
30 September 2022
 
Hindi Diyos ang nagpaparusa sa ating pagkakasala. Tayo ang nagpapataw nito sa ating sarili bunga ng ating pagtalikod sa Kanya. Sa bawat pagtanggi natin sa alok ng Diyos ng pagmamahal, tayo ang nagdadala ng kahatulan sa sarili.

Hindi kasalanan ng araw kung may taong namumuhay sa dilim kung siya mismo ang nagpasya na talikdan ang liwanag.

"Kawawa ka Corazin, kawawa ka Betsaida," babala ni Hesus sa mga bayang nakasaksi sa kanyang pangangaral at mga himala. Sa kabila ng mga pribilehiyong ito, hindi naantig ang kanilang puso para magbalik-loob at manalig.

Nakapanghihinayang ang biyayang nawawala dahil sa ating pagpapabaya. Subalit mas nakakatakot kung ang mawawala ay ang kakayahan nating marinig pa ang tinig ng Diyos dahil nasanay nang nakapinid ang ating puso sa tawag ng pagbabago.

Tularan natin ang mga banal, tulad ni San Francisco ng Assisi. Hinayaan nila ang sarili na hatulan ng Salita, upang mapagpasyahang iwan ang luma at makamundong pamumuhay at tahakin ang daan tungo sa Diyos.

*Biyernes sa Ikadalawampu't Anim na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN