Sa Isang Salita: 'Busilak' ni Msgr. Noel
01 October 2022
 
Busilak

Ibang mangatwiran at mag-isip ang mga bata. Walang sinisino. Sinasabi nila ang nilalaman ng kanilang puso. Dalisay at busilak ang kanilang hangarin. Hindi sila nagkukunwari. Ipinapahayag nila ang sa tingin nila ay tama o mali.

Walang pagtatago sa likod ng itinuturing na 'dunong' ng mundo ang mga bata. Hindi nangingiming isiwalat ang katotohahan.

Isang panalangin (halaw sa ilang hanay ng panalangin ng isang ministro sa Kansas Senate) ang nagpahayag ng ganito:

"Makalangit na Ama, lumalapit kami sa iyo at humihingi ng kapatawaran. Naligaw kami ng landas at binaliktad namin ang aming mga pagpapahalaga..."

"Pinagsamantalahan namin ang mga dukha at tinawag itong 'lotto' o 'jueteng'... Kinaligtaan naming disiplinahin ang mga kabataan, at tinawag itong 'makabagong paraan'; Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag itong pulitika";

"Pinagnasaan namin ang pag-aari ng iba at tinawag itong 'ambition'; Sinira namin ang kalikasan at tinawag itong 'kaunlaran.' Pinagtawanan namin ang kabastusan at tinawag itong "malayang pamamahayag."

Winika ni Hesus sa ebanghelyo, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga pantas, at inihayag sa may kaloobang tulad ng sa bata."

Tulad ng mga bata, taglayin nawa natin ang karunungang maka-Diyos at mamutawi sa ating mga labi ang katotohanan.

*Sabado sa Ikadalawampu't Anim na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN