Sa Isang Salita: 'Kaloob' ni Msgr. Noel
02 October 2022
 
Ikaw ba ay professional o professing Christian?

Sa isang homiliya ni Papa Francisco, sinabi niya sa kaparian: "priesthood is not a job, it is a gift." Maaari rin itong sabihin sa bawat binyagan. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi 'trabaho'. Ito ay kaloob at biyaya. Ang pagtalima sa mga utos ay hindi lang obligasyon. Ito ay bokasyon - tugon sa panawagan ng pag-ibig.

Ipinahayag ni Hesus sa ebanghelyo: "Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin." Matatagpuan natin ang katuturan ng pag-iral sa paglalaan ng buong buhay sa paglilingkod nang walang hinihintay na kapalit. Tinatawag tayong maging "committed/professing Christians, at hindi lang "professional Christians."

Ayon sa panalangin ng pagbubukas-palad ni San Ignacio, dapat tayong matutong "magbigay, 'wag sa gugol masindak; magsikap at hindi pahinga ang hanap; gumawa, 'wag maghintay ng bayad."

"The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away." (Rick Warren)

*Ikadalawampu't pitong Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN