Sa Isang Salita: 'Mainam' ni Msgr. Noel
04 October 2022
 
Mahirap sa tao ang laging "busy" at "on the go." Nawawalan ng tamang pananaw. Nagiging 'maisíp.' At sa paglaon, ang trabaho ay nagiging pabigat. Agad napapagod sa konting gawa at nagiging mareklamo.

Tulad din tayo ni Marta. Laging abala sa gawain. Walang panahon para makinig. Pero kailan pa nga ba naubos ang ating mga takdang gawain?

Kailangan natin ang pananahimik at pananalangin. Ang taong nakaugat sa Diyos ay hindi basta nababagabag ng mga alalahanin sa buhay. Sa pagdarasal, nagkakaroon tayo ng maka-Diyos na pananaw. Nagagawa nating umangat sa mga pagkabalisa sa mga bagay ng daigdig.

"Pinili ni Maria ang mainam na bahagi, at ito'y hindi na aalisin sa kanya." Pinuri ni Hesus si Maria sapagkat pinili niyang unahin ang pakikinig sa Salita at pakikipagniig sa kanyang Panginoon.

Sa bawat Marta, kailangan natin si Maria. Sa bawat gawain, dapat may kalakip na panalangin. Sa ating paggawa para sa Diyos, huwag nating kalimutan ang Diyos ng paggawa.

*Martes sa Ikadalawampu't pitong Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN