Sa Isang Salita: 'Paghahari' ni Msgr. Noel
05 October 2022
 
Sabi ng mga teologo, si Hesus mismo ang pagdatal ng Paghahari ng Diyos sa ating gitna. Sa kanyang pangangaral at paglilingkod sa mga tao, dinanas natin ang presensya at pagkilos ng Diyos na nagliligtas.

"Mapasaamin ang Kaharian Mo," ang isa sa kahilingang ipinapahayag natin sa Ama Namin. Sa dasal na ito, nakapaloob ang pinakamalalim na inaasam ng ating puso: ang maghari ang Diyos sa ating lugar at panahon. Hatid ng Paghaharing ito ang paglaya ng tao sa lahat ng kaalipinang sumisiil sa ating dangal bilang mga anak ng Diyos.

Ang 'Ama Namin' ay isang bukal ng pag-asa ng lipunang lugmok sa kahirapan at kawalang-katarungan. Tuwing dinadasal natin ito, may kaakibat itong hamon sa mga Kristiyano na maging aktibong sangkap ng pagpapanibago sa ating pamayanan.

*Miyerkules sa Ikadalawampu't Pitong Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN