Sa Isang Salita: 'Lodi' ni Msgr. Noel
20 November 2022
 
Pinauso ng mga millenials ang ekspresyong, "lodi," na binaliktad na salitang "idol."

Sino nga ba ang idol mo? Ang idol ay hinahangaan, sinusundan, tinutularan. Sa 'lingo' ng social media: ang idol, parang FB - nila-like, pini-friend at pina-follow. Sa lengguahe ng biblia, ang idol ay hinahangaan (admiration), sinusundan (discipleship) at tinutularan (imitation).

Lahat ng huli raw ay crucial, decisive. Make or break ika nga. Do or die. Sa basketbal, crucial ang last two minutes. Sa isang malapit nang mamatay, decisive ang last will.

Ngayon ay last Sunday ng taon ng Simbahan. Pista ng Kristong hari. Kaya crucial yung tanong na, "sino ang idol mo?" Sa dulo o katapusan, sino o ano ang naghahari sa buhay mo? Tunay nga, we die as we live. Kinamamatyan ng tao ang mga pasya na kanyang ginawa. Mahirap mabago agad agad kapag matigas na ang puso at gawi.

Sa huling araw, malalantad ang tunay nating pagkatao. Tulad ng apoy, na nagpapalitaw sa kinang ng ginto, pero tumutupok sa damo at dayami, ang paghuhukom ang maghahayag kung tayo ay tunay o huwad Kristiyano. At ano ang sukatan at pamantayan: ang mapagmahal na paglingap sa mga namngangailangan. "Ang ginawa ninyo sa isa sa mga pinakamalilit na ito ay ginawa ninyo sa akin," ani Hesus.

Sabi ni Papa Francisco, "the opposite of faith is not unbelief but idolatry."
-- 'With idolatry, we dethrone the true God and replace him with idols." Sa likod ng bawat kasalanan, may huwad na diyos na ipinapalit natin sa tunay na Diyos. Kaya sabi ni Glenn sa aklat na Gen. Ethics, when we turn relative ends into absolutes, that is idolatry.
-- Sa kabilang dako, 'with authentic faith, we break with idols and enthrone the true God in our hearts.'

Sa dalawang magnanakaw sa tabi ni Hesus, ang huling sandali ang nagbunyag ng kanilang existential option: for or against Life. Si Dimas, may espasyo pa ang mabuti kanyang buhay. May puwang pa ang grasya. Kaya sa huli, nagawa niyang pumili nang matino. His end reveals the kind of stuff he 's made of, sabi nga. Yung isang magnanakaw, gusto pang gamitin ang 'powers' ni Hesus para nakawin ang langit. Nabuhay na magnanakaw, namatay na magnanakaw. He has become what he has done. Kinamatayan na niya ang kanyang pinili. Hell is the "hardening " of our existential choice against God.

Sa kabilang dako, hinuli ni Dimas ang kanyang last chance. Ito ang kanyang kairos. Ngayon ang sandali ng grasya. Kaya sabi ni Hesus, Kasama kita sa paraiso, now na!

Si Kristo ang tunay na idol ng ating buhay - piliin natin siyang tularan at sundan.

*Huling Linggo sa Taon Liturhiko, Kapistahan ng Kristong Hari

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN