Sa Isang Salita: 'Kusing' ni Msgr. Noel
21 November 2022
 
"Huwag mahihiyang magbigay!" Anumang munting handog, kahit na mumurahin at hamak, basta't nagmula sa pusong tapat, magiging dakila at marapat.

Ito ang pamantayan ng Diyos. Hindi niya sinusukat ang dami o laki ng kaloob. Sa kanya, ang mahalaga ay hindi ang laman ng bulsa, kundi ang yaman ng puso.

Sa ebanghelyo, pinuri ni Hesus ang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Barya lang at walang halaga ang mga ito sa lipunan. Pero pinahalagahan ito ni Hesus sapagkat ang ibinigay ng babaeng balo ay hindi lang ang kalabisan, kundi ang buo niyang ikabubuhay.

Walang totoong mahirap tao na walang pwedeng ibahagi. Kung minsan pa nga, ang mga taong salat sa buhay ang todo-bigay sa pagtulong at pagdamay.

Sa kamay ng Diyos, ang anumang maliit at kaunti na ating iaalay ay lalaki at dadami.

*Lunes sa Ikatatlumpu't apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN