Sa Isang Salita: 'Gunaw' ni Msgr. Noel
22 November 2022
 
Natatakot ka ba sa pagkagunaw ng mundo?

Pilit sasapit ang katapusan ng daigdig. Ang salitang 'temporal' at 'temporary' ay hango sa wikang Latin, 'tempus,' na ang kahulugan ay 'oras.' Lahat ng nabubuhay sa panahon ay may wakas.

Ang mga bagyo, lindol, delubyo at himagsikan - na nagaganap noon pa man - ay paaalaala ng karupukan ng ating makataong pag-iral.

Dapat gamitin natin ang ating panahon sa paghahanda. Kung mayroon mang dapat unang magunaw, ito ay ang ating pagkamakasarili, kasakiman at kawalang pakialam sa mga nagaganap sa ating paligid.

Di dapat katakutan ang wakas sapagkat ito ay hudyat ng pagsisimula ng bagong kaayusan kung saan ang Diyos ang maghahari sa lahat. Sa ilalim ng kanyang paghahari, mananaig ang kabutihan at katarungan. Darating ang wakas ng katiwalian at kasamaan.

*Martes sa Ikatatlumpu't apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN