Sa Isang Salita: 'Dayuhan' ni Msgr. Noel
24 November 2022
 
Isang tukso ang ituring na permanente ang buhay sa lupa. Ang totoo, tayo ay mga dayuhan at nakikiraan lamang sa mundong ito. Maglalaho at lilipas ang ating pansamantalang tirahan. Hindi dapat paalipin ang ating puso sa mga bagay na lumilipas.

Ang wakas ay hudyat ng pagsisimula ng "bagong langit at bagong lupa.” Magaganap ang pangarap ng Diyos na “panumbalikin ang lahat ng bagay kay Kristo.”

Ito ang dahilang kung bakit puno ng pag-asa ang puso ng isang nananalig kay Kristo. Ang kanyang dasal ay, "Maranatha." Halina, Panginoong Hesus.

Ani Hesus sa ebanghelyo: "Kapag nagaganap na ang mga bagay na ito, humanda na kayo at itaas ang ulo, sapagkat nalalapit na ang inyong kaligtasan."

*Huwebes sa Ikatatlumpu't apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN