Sa Isang Salita: 'Kalikasan' ni Msgr. Noel
25 November 2022
 
Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga nilikhang bagay. Ang salitang 'sakramento' ay tumutukoy sa mga nakikitang bagay na may kakayahang magpahiwatig ng mga bagay na di nakikita. Sa maraming pagkakataon, ginamit ni Hesus ang mga elemento ng kalikasan para ipaliwanag ang misteryo ng Paghahari ng Diyos.

"Tingnan ninyo ang punong igos," ani Hesus. "Kapag nagsimula nang sumibol ang mga dahon nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw." Kung paano natin nakikita sa kalikasan ang hudyat sa pagbabago ng panahon, dapat din nating mahagip ang mensahe ng Diyos sa mga nangyayari sa ating kapaligiran.

Ang mga delubyo, lindol, baha at malalakas na bagyo ay isang paraan ng pagpaparamdam ng Diyos upang tayo ay maging responsableng katiwala ng sangnilikha.

Sana'y huwag lumipas ang mga taon ng ating buhay na hindi naging bukas ang ating puso sa pagbasa sa mga tanda ng panahon.

*Biyernes sa Ikatatlumpu't apat na Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN