Pagbisita ng Obispo ng Lucena Lub. Kgg. Mel Rey M. Uy, D.D., sa Seminaryo Minor ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo
19 January 2023
 
Simula January 17 hanggang January 19 ay bumisita ang

Obispo Mel Rey sa Seminaryo Menor ng Mahal na Birhen ng

Monte Carmelo. Ito ay bahagi ng programa ng obispo na

dalawin at makipamuhay sa seminaryo sa loob ng isang

linggo. Bibisita rin ang obispo sa iba pang seminaryo ng

ating Diocesis sa mga kasunod na buwan.


OLMHRS-IF Department, Pagbilao, Quezon

OLMHRS College Department, Lucban, Quezon at

SARS-Theology Department, Lucena City

 
   
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN