Share the Thought by Msgr. Andro
15 March 2023
 
Kahit hindi kumuha ng kursong Education ay pwedeng maging "guro." Madali naman ang magturo sa iba. Ang tanong: Ano ang itinuturo mo? Dalawa ang binabanggit sa ebanghelyo. "... magturong tumupad... at magpawalang-halaga sa Kautusan ..." Kung nais nating maging mabuting guro, turuan natin ang kapwa ng gawang kabutihan at kabanalan. Huwag natin silang turuan ng kasamaan at kasalanan upang hindi sila mapahamak. Be a good teacher. Teach only good things.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN