Sa Isang Salita: 'Batas' ni Msgr. Noel
15 March 2023
 
"Ang batas ay ginawa para sa tao, at hindi ang tao para sa batas." Nagiging mapang-api ang batas kapag hindi ito patas. Nagiging di makatwiran ang batas kapag ginamit ito nang taliwas sa tunay na layunin nito - ang kapakanan ng madla. May panganib na mapahamak ang mga tao sa lipunan kapag inabuso at pinilipit ang batas para sa interes ng iilan.

Dito lumilitaw ang istruktura ng kasalanan. Sa loob nito, ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama. Lumalakas ang loob ng mga may sala sapagkat ginagamit nila ang batas para bigyang katwiran ang kanilang kabuktutan.

Sa ebanghelyo, ipinaalaala ang tunay na diwa at layunin ng batas. Ang batas ay ekspresyon ng kalooban ng Diyos - para sa pagtataguyod ng dangal ng tao at kapurihan Niya. "Gloria Dei, Homo vivens." The glory of God is man fully alive.

Ang diwa ng pagsisisi lalo na ngayong kuwaresma ay hindi lang sa mga kasalanang ating nagawa, kundi pati na rin sa kasalanang panlipunan na hinayaan nating manatili dahil sa pagsasawalang kibo.

Pakikisangkot ang lunas sa ating kawalang pakialam sa harap ng mga kasamaang yumuyurak sa ating dangal bilang tao at Kristiyano.

*Miyerkules sa Ikatlong Linggo ng Kuwaresma

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN