Share the Thought by Msgr. Andro
16 March 2023
 
Alam ni Jesus ang lahat. Walang nalilihim sa kanya. Wika ng ebanghelista, "Batid ni Jesus ang kanilang iniisip." Alam niyang nais siyang subukan ng mga tao kung tunay siyang mula sa Diyos. Hindi maaaring pagdudahan ang kaalaman ng Panginoon. Batid niya ang nilalaman ng ating mga puso at isipan. Alam niya ang mga ninanais nating gawin. Tunay, taglay ni Jesus ang ganap at pinakamataas na kabatiran. Tanggapin nating wala tayong maitatago sa kanya.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN