Sa Isang Salita: 'Laban' ni Msgr. Noel
16 March 2023
 
"Laban sa akin ang hindi panig sa akin..." Napapanahon ang mensaheng ito ni Hesus. Walang 'neutral ground' sa mundong ito. Bawat lugar at oras ay pinag-aagawan ng dilim at liwanag. Sa bawat sandali, nagtutunggali ang kasamaan at kabutihan.

Dapat tayong mamilì. Tungkulin nating manindigan. Sabi ni Edmund Burke, "evil triumphs when good men do nothing." Binibigyan natin ng puwang ang pamamayani ng kasamaan kapag tayo'y nagsawalang-kibo at nanahimik na lamang. 'Safe side o suicide,' ang pagpipilian: ang pagtangging pumanig sa katotohanan ay pagpayag na mabuhay sa kasinungalingan.

"You must denounce things you are against or one might believe that you support things you really do not" (G. Kent). Ang Kristiyano ay hindi magiging tunay na "asin at ilaw" kung hindi siya magiging aktibong sangkap ng pagbuwag sa sistema ng katiwalian sa lipunan.

Anang isang Jewish survivor ng Holocaust (Shoah): “We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented" (E. Wiesel).

Noong tayo ay binyagan, nagbitiw tayo ng pangako na itakwil ang lahat ng kasamaan at yakapin ang mga pagpapahalaga ng ebanghelyo. Naging totoo kaya tayo sa ating pangako?

*Huwebes sa Ikatlong Linggo ng Kuwaresma

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN