Sa Isang Salita: 'Lupa' ni Msgr. Noel
18 March 2023
 
Ang mga salitang 'humanity' at 'humility' ay galing sa katagang Latin, 'humus,' na ang kahulugan ay 'lupa.' Magkaugnay ang dalawa hindi lang sa pinagmulang salita kundi pati sa kahulugan nito sa buhay. "The way to be human is to be humble." Kapakumbabaan ang daan sa pagpapakatao.

Magkaiba ang daang tinahak ni Adan at ni Kristo. Tinakasan ni Adan ang kanyang pagkatao sa paghahangad maging kaparis ng lumikha. Subalit niyakap naman ni Kristo ang ating pagkatao sa kanyang pagpapakababa. "He emptied himself and took the form of a slave."

Sa ebanghelyo, umuwing kalugud-lugod sa Diyos ang Publikano dahil sa pagtanggap niya sa kanyang kawalan sa harap ng Diyos. Ginawak niya hindi ang balabal kundi ang kanyang pusong nagsisisi. Samantala, tinakpan ng Pariseo ang kanyang kahinaan at pinaramtan ng pagbibigay puri sa kanyang sarili.

May gawi tayong hatulan ang tao sa kanyang panlabas na anyo. Kahit sa mga kandidato sa halalan, nagiging mas mahalaga ang 'packaging' kaysa sa track record at credentials. Gamitin nating ang pamantayang maka-Diyos sa pagtingin sa kapwa. Puso at hindi anyo ang nagsasabi ng totoo sa tao.

Mapapawi ang ating paghanga sa taas ng lipad ng lobo sa papawirin kung ating iisipin na wala itong laman kundi hangin.

Sabi ni Henri Nouwen, dapat basagin ng araro ang tigang na lupa upang mapasok ng tubig na sagana. Gayundin naman, dapat basagin ng pagsisisi ang pusong pinatigas ng pagmamataas upang pumasok ang biyaya ng pagpapatawad.


*Sabado sa Ikatlong Linggo ng Kuwaresma

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN