Share the Thought by Msgr. Andro
18 March 2023
 
Nagbubuhat ng sariling upuan -- Ganyan ang tawag natin sa mga taong pumupuri sa sarili. Ang Pariseo sa ebanghelyo ay gumawa ng litaniya ng kanyang kabutihan, bagay na hindi kinalugdan ng Panginoon. Ang papuri ay dapat magmula sa ibang tao at hindi sa sarili. Kapalaluan ang maghanay ng sariling birtud. Kahanga-hanga ang publikano -- makasalanan ngunit mababang-loob. Siya ang ating tutularan.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN