Share the Thought by Msgr. Andro
19 March 2023
 
Alin ang bulag? Mata o pananampalataya? Sa salaysay ng ebanghelyo ay kabulagang pisikal ang taglay ng bulag. Bumalik ang kanyang paningin at nakakita na ang kanyang mga mata. Higit pa rito ay ang nakamtan niyang linaw ng paningin ng pananampalataya. Taliwas naman ang nangyari sa mga Pariseo. Maliwanag ang kanilang paninging pisikal ngunit bulag sila sa pananalig kay Jesus. Sana'y huwag tayong mabulag sa pananampalataya. Sana'y makita, makatagpo at lubos nating makilala ang Panginoon.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN