Share the Thought by Msgr. Andro
20 March 2023
 
Napahiya ngunit hindi nanghiya. Ganoon kabuti si San Jose. Isang kahihiyan na hindi pa sila nagsasama ni Maria ay nagdalang-tao na ito. Gayunman ay naging mahinahon siya at nagpasyang hiwalayan si Maria nang lihim. Hindi niya ito ipinahiya o ipinabato. Ayaw niyang mapahiya ang Mahal na Birhen. Sana ay ganoon din tayo. Kahit tayo mismo ay napahiya, huwag na huwag nating ipahihiya ang ating kapwa.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN