Share the Thought by Msgr. Andro
21 March 2023
 
Sa larong "Trip to Jerusalem" ay nag-uunahan ang mga kasali. Sinumang mahuli ay hindi makauupo at matatanggal siya sa laro. Unahan din ang mga maysakit na makalusong sa deposito ng tubig. Ang makauna ay gagaling sa karamdaman. Kawawa naman ang isang taong maysakit sa loob ng 38 taon. Palagi siyang nauunahan ng iba. Baka may kasamahan tayong walang pagkakataong mapalapit sa Diyos. Sa halip na unahan sila, akayin natin at ilapit sa Panginoon.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN