Sa Isang Salita: 'Bukal' ni Msgr. Noel
21 March 2023
 
Dapat matuon ang ating pansin sa tunay na esensya ng relihiyon at hindi lang sa mga palamuti nito. Ito ang magandang panuntunan ng pagsamba.

Kung minsan, sa dami ng gimik, drama at seremonyas, nakakaligtaan natin ang tunay na diwa ng pagpupuri sa Diyos. "Ano po ang susuutin; ilan po dapat ang kandila; kailangan po bang magbelo; anong kulay ng uniform...?" Sa gitna ng mga detalye, nawawala ang diwa ng personal na ugnayan sa Diyos.

Sa ebanghelyo, tatlumpu't walong (38) taon naghintay ang isang lumpo sa kanyang paggaling. Halos mawalan na siya ng pag-asa. Napatuon ang kanyang atensyon sa tubig ng Betesda, na di umano'y may bisang magpagaling.

Subalit si Hesus pala ang tugon sa kanyang inaasam. Sa kanya lang niya natagpuan ang kanyang kagalingan. Ang 38 taon niyang hinintay, sa isang iglap ay kanyang nakamtan.

Ang nasabing lumpo ay tulad ng mga Judio noon. Matagal silang naghintay sa pagdating ng Manunubos. Iniasa nila ang kanilang kaligtasan sa mga panlabas na ritwal at batas ng relihiyon. Nakaligtaan nila ang tunay na bukal ng kagalingan: si Hesus.

Simple lang, walang palamuti ang Simbahan ngayong panahon ng kuwaresma. Tuklasin natin ang tunay na mahalaga sa ating relihiyon. Hanapin natin si Kristo, ang bukal ng ating kagalingan at kaligtasan.

*Martes sa Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN