Share the Thought by Msgr. Andro
22 March 2023
 
Paano kaya kung tumigil na ang Diyos sa paggawa? Ano na ang mangyayari sa mundo at sa ating mga tao? Nakapagpapalakas ng loob ang katiyakang ipinahayag ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy sa paggawa at gayon din ako." Totoo nga naman ang pahayag ng Panginoon. Hindi tumigil ang Diyos nang likhain niya ang mundo [creation]. Patuloy niyang inaaalagaan ito [conservation or Providence]. Kaybuti ng Diyos. Hindi kailanman nagpapabaya.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN