Sa Isang Salita: 'Ama' ni Msgr. Noel
22 March 2023
 
May mukha ba ang Diyos? Kung mayroon, ano kaya ang kanyang itsura?

Ang sagot ay matatagpuan natin sa isa sa pangunahing mensahe ng ebanghelyo ni San Juan. Ang Diyos na di nakikita ay 'binigyang-mukha' ni Hesus. Siya ang Salitang naging tao.

Si Hesus ang nakikitang larawan ng di nakikitang Diyos. Ipinakilala Niya sa atin ang Diyos sa pinakamatalik na ugnayang makatao: Abba, Ama, Itay.

Lahat ng maaari nating sabihin at hingin sa ating tatay ay walang pag-aatubiling mahihiling natin sa Diyos sapagkat siya ay ating Ama.

Tuwing ipinapahayag natin ang 'Sumasampalataya,' ipagpasalamat natin ang dakilang biyayang ito. Ang Diyos na "sa langit ay sikip," sa puso natin ay malapit.

*Miyerkules sa Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN