Share the Thought by Msgr. Andro
23 March 2023
 
Bakit ba maraming tao ang naghahangad ng parangal ng kapwa? Iba si Jesus. Maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao." Kaygandang aral para sa atin! Natutukso tayong maghintay ng papuri ng iba. Ikinalulugod nating tayo ay binibigyan ng parangal. Tumataas ang ating moral kapag may nagpapahalaga sa ating mabubuting gawain at nagbubunyi sa ating tagumpay. Sana ay hindi. Sana ay matulad tayo kay Jesus.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN