Sa Isang Salita: 'Patotoo' ni Msgr. Noel
23 March 2023
 
Ang mundo ay tulad sa isang hukuman. Dito ay patuloy na nagaganap ang paglilitis ng ating paninindigan para sa liwanag at katotohanan. Kailangan nating magpatotoo upang di magtagumpay ang dilim at kasinungalingan.

Sa harap ng pag-aalinlangan ng mga Judio tungkol kay Hesus, iginiit niya na may nagpatotoo sa kanya: si Juan na nagsilbing liwanag sa gitna ng karimlan. Subalit higit sa lahat, ang Ama sa langit ang nagbigay patotoo sa kanyang ginagawa.

Nawa'y hindi tayo mag-atubiling kumampi sa Diyos at sa kanyang aral sa mga sandaling inuusig at tinutuya ang ating pananampalataya. Sa huli, Diyos ang magbibigay ng patas na kahatulan.

*Huwebes sa Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN