Share the Thought by Msgr. Andro
24 March 2023
 
Upang hindi mapahamak, dapat ay umiwas. Binalak ng mga Judio na patayin si Jesus, kaya, hindi siya pumunta sa Judea. Hindi pa dumarating ang oras ng kanyang pagpapakasakit. Magandang aral para sa atin. Kung minsan, ang kapahamakan ay parang pinipili natin. Ang minsang pagkakamali ay aksidente ngunit kapag naulit pa, ito ay isa nang desisyon. Magagawa naman nating umiwas kapag nais natin. Dobleng ingat. Malayong mapahamak.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN