Share the Thought by Msgr. Andro
25 March 2023
 
Inanyayahang magalak, tumugong may galak sa puso. Ganyan ang Mahal na Birhen. Sa "Chaire" [ang kahulugan ay "rejoice"] ng anghel, ang tugon ni Maria ay "genoito" [pagsang-ayong may kagalakan]. Tayo ay nagagalak sa magandang balitang naging tao ang Salita. Ang presensiya ng Diyos na Nagkatawang-tao ay may hatid na kagalakan sa daigdig. Walang puwang ang kalungkutan. Kasiyahan lamang ang dapat mamayani.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN