Share the Thought by Msgr. Andro
26 March 2023
 
"Bubuhayin kita. At bubuhayin kita..." Ito ang sabi ng isang awiting puno ng pag-asa. Ito rin ang pinatunayan ni Jesus sa ebanghelyo. Binuhay niya ang kaibigan niyang si Lazaro. Ito ay pahiwatig na ng kanyang Muling Pagkabuhay at tagumpay laban sa kamatayan. Si Jesus ay Panginoon ng buhay. Sa kanya ay buhay ang mga nananalig. Kapag namatay tayong kasama ni Cristo, mabubuhay din tayong kasama niya.

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN