Sa Isang Salita: 'Pag-asa' ni Msgr. Noel
26 March 2023
 
Sa sinaunang paniniwala ng mga Judio, ang espiritu ng isang yumao ay nanatiling umaaligid sa puntod nito sa loob ng tatlong araw. Subalit nililisan na nito ang lugar na pinaglibingan pagsapit ng ikaapat na araw kaya nagsisimula nang mabulok ang katawang lupa. (H. Nouwen)

Sa ebanghelyo, binuhay ni Hesus ang kanyang kaibigang si Lazaro sa ikaapat na araw ng pagkalibing nito. "Nangangamoy na po ang bangkay..., sabi ng mga tao." Nagsisimula na itong maagnas. Imposible nang mangyari ang nais ni Hesus na tawagin si Lazaro mula sa kamatayan.

Subalit ito ang sandali ng hiwaga. Sa harap ng kamatayan, ipinakita ni Hesus na siya ang buhay. Sa bingit ng kawalang pag-asa, muling binuhay ni Hesus ang pag-asa ng mga kapamilya ni Lazaro. Hindi kamatayan, kundi buhay, ang nagtagumpay.

Sabi ng isang obispo, huwag mong hihilingin sa Diyos ang bagay na posible sapagkat ito ay magagawa ng tao. Ang hingin mo sa Diyos ay ang inaakala mong imposible, ang bagay na parang wala ka nang magagawa. Ito ang sandali ng hiwaga. May magagawa ang Diyos.

Sa harap ng mga krisis na kinakaharap natin sa buhay, umaasa at kumakapit tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ang Diyos ng buhay. Hindi kaylanman magtatagumpay ang kamatayan. Ang Diyos ang ating kaligtasan

*Ikalimang Linggo ng Kuwaresma (A)

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN