Sa Isang Salita: 'Salita' ni Msgr. Noel
15 June 2024
 
"Ang isda ay nahuhuli sa dila." Ang salita ay repleksyon ng ating pagkatao. Nahahayag ang ating tunay na ugali sa pamamagitan ng ating mga sinasabi.

Madaling paniwalaan ang isang tao na "may isang salita." Sa kabilang dako, nasisira ang reputasyon ng taong "pabago-bago ang salita." May integridad ang isang tao na tumutupad sa kanyang salita.

Sa pilosopiya, ang depinisyon ng katotohanan ay ang "pagkakatugma ng salita sa ating isip." Ang pagiging totoo ay ang kaisahan ng salita at isip. Samantala, isang kasinungalingan ang pagbibitiw ng salita na taliwas sa nasa ating pag-iisip.

Mahalaga sa paghuhubog ng karakter ang pagsasabi ng totoo at pagtupad sa pangako. Subalit higit pa sa 'pagsasabi ng totoo,' ang dapat nating pagsumikapan ang 'maging totoo.'

Ang Kristiyanong moralidad ay hindi lamang nagtuturo sa ating 'GUMAWA ng mabuti,' ito ay daan upang tayo ay 'MAGING mabuti.'

*Sabado sa Ikasampung Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN