Sa Isang Salita: 'Ganti' ni Msgr. Noel
17 June 2024
 
Mahilig ang tao sa mga bagay na maalwan, madali at magaan. Ayaw natin ng mahirap, umiiwas tayo sa sakripisyo. "Basic instinct." Ito ang 'natural' sa atin.

Subalit ang pagtanggi sa sarili ang siyang magpapalitaw ng dalisay na pagkatao. Kapag napagtagumpayan natin ang luho at hilig ng katawan, higit tayong lalago bilang tao. Ayon kay N. Guilmette, "perhaps it is our capacity to do the unnatural that makes us most human."

Wika ni Hesus sa ebanghelyo, "Narinig ninyo na sinabi: ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: huwag ninyo labanan ang masamang tao."

Natural nga naman sa tao ang gumanti at bumawi. Subalit sa paghihiganti, nagiging masahol pa siya sa taong nakasakit sa kanya.

Ang galit at dahas ay parang 'spiral' ng kuwaderno. Habang ito'y iniiikot, tila walang ubos, parang di matatapos. Ito ang epekto ng batas na "mata sa mata, ngipin sa ngipin." Kapag may nasaktan, ang dagliang reaksyon ng biktima ay makasakit din.

Gapiin natin ang ating sarili. Buwagin ang siklo ng karahasan. "He who conquers himself is the greatest victor."

*Lunes sa Ikalabing-isang Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN