Sa Isang Salita: 'Gubat' ni Msgr. Noel
18 June 2024
 
'Matira ang matibay' ang batas ng kagubatan. Walang laban ang maliliit sa mga malalaki. Ganito ang gawi ng mga hayop. Sinisila ng malalakas ang mahihina.

Iba ang batas ng ebanghelyo: 'iligtas ang mahihina.' Tagubilin nitong tulungan ang mga nasa gilid at labas ng lipunan. Kalingain ang mga balo, ulila at dayuhan. Maging ang mga kaaway ay saklaw ng pagdamay at pagpapatawad.

Sa pagpapatawad ng kaaway, nalulupig natin ang makahayop na asal na nagtutulak sa atin para maghiganti. Hindi batas ng gubat ang dapat manaig sa ating buhay. Nagtatagumpay ang Espiritu ni Hesus sa mga tunay na Kristiyano

Sa pagpapatawad, lumalaya tayo sa galit at poot na umaalipin sa ating puso; lumilikha tayo ng mas malawak na lugar sa Diyos at kapwa sa ating buhay.

*Martes sa Ikalabing-isang Linggo sa Karaniwang Panahon

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN