Share the Thought by Msgr. Andro
20 June 2024
 
Araw-araw. Sa pagdarasal ng "Ama namin," isa sa mga kahilingan natin ay ang mabigyan ng kakanin sa "araw-araw." At tinutugon nga naman tayo ng Diyos. Araw-araw nga tayong may pagkain sa hapag [bagama't hindi palaging sagana]. Iugnay naman natin sa paanyaya ni Jesus na araw-araw din tayong magpasan ng krus. Bskit tayo nagrereklamo? Gusto ba nati'y paminsan-minsan lang? Paano kung paminsan-minsan din lang tayong bigyan ng makakain?

 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN