Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Solemnity of the Ascension of the Lord (White) Catholic Communication’s Sunday -- 21 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 1, 1-11 Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol Mahal na Teofilo: Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Hesus buhat sa pasimula hanggan... READ MORE
Saturday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. Bernardine of Siena, Priest (White) -- 20 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 23-28 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Matapos tumigil sa Antioquia nang kaunting panahon, si Pablo’y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain n... READ MORE
Friday of the Sixth Week of Easter (White) -- 19 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 9-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyon... READ MORE
Thursday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. John I, Pope and Martyr (Red) -- 18 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 1-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong tag... READ MORE
Wednesday of the Sixth Week of Easter (White) -- 17 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 596.
 
St. Leonard of Port Maurice, OFM, Priest (Memorial) -- 26 November 2021
 
First Reading DANIEL 7:2-14 2In the vision I saw during the night, suddenly the four winds of heaven stirred up the great sea, 3from which emerged four immense beasts, each different from the others... READ MORE
Saturday Memorial of the Blessed Virgin Mary -- 24 October 2020
 
First Reading EPHESIANS 4:7-16 7But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. 8Therefore it is said, "When he ascended on high he led a host of captives, and he gave g... READ MORE
Thursday of the Sixth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. John I, Pope and Martyr (Red) -- 18 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 1-8 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Judiong tag... READ MORE
Weekday -- 25 October 2021
 
First Reading ROMANS 8:12-17 12So then, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh -- 13for if you live according to the flesh you will die, but if by the Spirit you ... READ MORE
Ash Wednesday -- 17 February 2021
 
First Reading JOEL 2:12-18 12"Yet even now," says the LORD, "return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning; 13and rend your hearts and not your garments." Return to... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN