Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Martes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay -- 16 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 16, 22-34 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila’y paulit-uli... READ MORE
Memorial of St. Isidore the Farmer (Labrador) (White) -- 15 May 2023
 
Mga Pagbasa mula sa Lunes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay UNANG PAGBASA Mga Gawa 16, 11-15 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag patun... READ MORE
Friday of the Fifth Week of Easter (White) or Optional Memorial of Sts. Nereus and Achilleus, Martyrs (Red) or Optional Memorial of St. Pancras, Martyr (Red) -- 12 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 22-31 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang su... READ MORE
Thursday of the Fifth Week of Easter (White) -- 11 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 7-21 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda: Mga... READ MORE
Wednesday of the Fifth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. John of Avila, Priest and Doctor of the Church (White) -- 10 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 1-6 Pagbasa mula sa Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia, mula sa Judea, at itinuro sa mga kapatid ang ganito: “Kapag hi... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 596.
 
Tuesday of the Fifth Week in Ordinary Time (Green) -- 07 February 2023
 
UNANG PAGBASA Genesis 1, 20 – 2, 4a Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng ... READ MORE
Fourth Sunday of Advent -- 20 December 2020
 
First Reading 2 SAMUEL 7:1-5, 8-12, 14, 16 1Now when the king dwelt in his house, and the LORD had given him rest from all his enemies round about, 2the king said to Nathan the prophet, "See now, ... READ MORE
First Sunday of Lent (Violet) -- 26 February 2023
 
UNANG PAGBASA Genesis 2, 7-9; 3, 1-7 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang hal... READ MORE
Votive Mass of the Sacred Heart -- 06 November 2020
 
First Reading PHILIPPIANS 3:17--4:1 3 17Brethren, join in imitating me, and mark those who so live as you have an example in us. 18For many, of whom I have often told you and now tell you even wit... READ MORE
Lenten Weekday -- 22 March 2021
 
First Reading DANIEL 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 1In Babylon there lived a man named Joakim, 2who married a very beautiful and God-fearing woman, Susanna, the daughter of Hilkiah; 3her pious parents... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 1 to 5 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN