Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Martes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay -- 16 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 16, 22-34 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila’y paulit-uli... READ MORE
Memorial of St. Isidore the Farmer (Labrador) (White) -- 15 May 2023
 
Mga Pagbasa mula sa Lunes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay UNANG PAGBASA Mga Gawa 16, 11-15 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag patun... READ MORE
Friday of the Fifth Week of Easter (White) or Optional Memorial of Sts. Nereus and Achilleus, Martyrs (Red) or Optional Memorial of St. Pancras, Martyr (Red) -- 12 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 22-31 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang su... READ MORE
Thursday of the Fifth Week of Easter (White) -- 11 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 7-21 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda: Mga... READ MORE
Wednesday of the Fifth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. John of Avila, Priest and Doctor of the Church (White) -- 10 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 1-6 Pagbasa mula sa Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia, mula sa Judea, at itinuro sa mga kapatid ang ganito: “Kapag hi... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 596.
 
St. Junipero Serra, OFM, Priest -- 01 July 2020
 
First Reading AMOS 5:14-15, 21-24 14 Seek good, and not evil, that you may live; and so the LORD, the God of hosts, will be with you, as you have said. 15 Hate evil, and love good, and establish... READ MORE
13th Sunday in Ordinary Time -- 28 June 2020
 
First Reading 2 KINGS 4:8-11, 14-16 8 One day Eli'sha went on to Shunem, where a wealthy woman lived, who urged him to eat some food. So whenever he passed that way, he would turn in there to ea... READ MORE
Memorial of the Holy Guardian Angels -- 02 October 2020
 
Reading 1 JB 38:1, 12-21; 40:3-5 The LORD addressed Job out of the storm and said: Have you ever in your lifetime commanded the morning and shown the dawn its place For taking hold of the end... READ MORE
Saturday within the Octave of Easter (White) -- 15 April 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 4, 13-21 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, l... READ MORE
Monday of the Second Week of Easter (White) -- 17 April 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 4, 23-31 Pagbasa mula sa aklat ng Mga Gawa ng Apostol Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila’y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang ... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN