Diocese of Lucena
 
 
Daily Bible
 
 
     
Read More
 
Most Read
Martes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay -- 16 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 16, 22-34 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila’y paulit-uli... READ MORE
Memorial of St. Isidore the Farmer (Labrador) (White) -- 15 May 2023
 
Mga Pagbasa mula sa Lunes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay UNANG PAGBASA Mga Gawa 16, 11-15 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag patun... READ MORE
Friday of the Fifth Week of Easter (White) or Optional Memorial of Sts. Nereus and Achilleus, Martyrs (Red) or Optional Memorial of St. Pancras, Martyr (Red) -- 12 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 22-31 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang su... READ MORE
Thursday of the Fifth Week of Easter (White) -- 11 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 7-21 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda: Mga... READ MORE
Wednesday of the Fifth Week of Easter (White) or Optional Memorial of St. John of Avila, Priest and Doctor of the Church (White) -- 10 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 15, 1-6 Pagbasa mula sa Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia, mula sa Judea, at itinuro sa mga kapatid ang ganito: “Kapag hi... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 596.
 
Friday of the Sixth Week of Easter (White) -- 19 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 18, 9-18 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, “Huwag kang matakot! Ipagpatuloy mo ang iyon... READ MORE
Feast of the Chair of Saint Peter, Apostle -- 22 February 2020
 
First Reading 1 PETER 5:1-4 1So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ as well as a partaker in the glory that is to be revealed. 2Tend the floc... READ MORE
Memorial of the Blessed Virgin Mary -- 15 February 2020
 
First Reading 1 KINGS 12:26-32; 13:33-34 12 26And Jerobo'am said in his heart, "Now the kingdom will turn back to the house of David; 27if this people go up to offer sacrifices in the house of the... READ MORE
Wednesday of the Sixth Week of Easter (White) -- 17 May 2023
 
UNANG PAGBASA Mga Gawa 17, 15. 22 – 18, 1 Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik ... READ MORE
Thursday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time -- 17 September 2020
 
Reading 1 1 COR 15:1-11 I am reminding you, brothers and sisters, of the Gospel I preached to you, which you indeed received and in which you also stand. Through it you are also being saved, i... READ MORE
PREV | NEXT
You are viewing records from 6 to 10 of total 598.
     
 
 
 
 
 
 
 
Diocese of Lucena dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website is developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Lucena
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN